Xnapda, 'wasda'?

Xnapda, 'wasda'?

Sneller leren, mét plezier!

Xnapda is een platform boordevol educatieve filmpjes voor de lagere school. Leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar vinden er filmpjes over:

 • Wiskunde
 • Taal
 • Spelling
 • Wereldoriëntatie 
 • Mediawijsheid
 • Frans


Er zijn 4 soorten filmpjes:

 1. de instructiefilmpjes: 10 toffe presentatoren leggen de leerstof duidelijk uit én op een leuke manier in de vorm van een verhaaltje. 
 2. de automatisatiefilmpjes: via bewegend leren op muziek (maaltafels, getalbeelden, splitsen, deeltafels, Frans, …)
 3. de Funzone-filmpjes: bewegingstussendoortjes, moppen, raadsels, uitbeelden, …
 4. IJsbergfilmpjes: instructie- en automatisatiefilmpjes volgens de ijsbergmethodiek.
 5. Binnenkort NIEUW bij Xnapda: STEM-filmpjes over het STEM-onderwijs (onderzoekend en ontwerpend leren)


Doel

 • Doel 1: leerlingen op een leuke manier gemakkelijke
  én ook moeilijke leerinhoud bijbrengen.
 • Doel 2: leerkrachten extra ondersteuning geven bij het lesgeven.
 • Dankzij de ludieke filmpjes onthouden leerlingen de leerinhoud gemakkelijker en hebben ze niet het gevoel dat ze aan het leren zijn.

Methode-onafhankelijk

 • De filmpjes staan onafhankelijk van handleidingen, maar passen wel bij de manier van aanbrengen van de gemiddelde leerkracht.
 • Indien de verschillen tussen de oplossingswijzen te groot zijn (zoals bijvoorbeeld bij cijferen of hoofdrekenen) zijn er vaak verschillende versies van de leerinhoud voorzien.

Voor wie?

 • Lagere scholen
 • Leerkrachten lagere school
 • Ouders & grootouders
 • Logopedisten
 • Leerkrachten buitengewoon onderwijs (zowel lagere als middelbare school)
 • Voor thuis- en afstandsonderwijs
 • Leerkrachten 1ste jaar secundair onderwijs
 • Ziekenhuisschool of zieke kinderen thuis

Bonus

 • Bij je abonnement krijg je nog gratis toegang tot de FUNZONE: extra fun-filmpjes, zoals bewegingstussendoortjes, raadsels, quizzen, moppen, tips & tricks en nog veel meer.

10 toffe presentatoren

Tien presentatoren maken grappige situaties mee uit de leefwereld van kinderen en leggen ondertussen op een duidelijke manier de leerinhoud uit. Deze combinatie motiveert de leerlingen. Ze krijgen ZIN om te leren.

Tijdens de grappige, herkenbare filmpjes worden ook levenslessen en beleefdheidsregels aangereikt of ook stof tot nadenken of leergesprek.

Xnapda wordt gedragen door professionals: de scenario’s werden geschreven door leerkrachten uit de lagere school en de coaching van de presentatoren gebeurt door gediplomeerde onderwijsmensen.

Wie zijn de presentatoren? Leer ze hier kennen!

Xnapda… waar ook moeilijke leerstof gesnapt wordt

Moeilijke leerstof wordt niet alleen leuk, maar ook duidelijk gebracht met behulp van grafische elementen. Dat motiveert de leerlingen. Ze beseffen niet dat ze aan het leren zijn.

De leerstof wordt niet zomaar verteld. De leerlingen worden uitgedaagd door de vragen die tijdens de filmpjes gesteld worden.

Voor de gemiddelde leerling wordt er voldoende tijd voorzien om na te denken. Voor minder sterke leerlingen kan het filmpje altijd op pauze gezet worden, zodat ze langer kunnen nadenken.

Brede waaier aan differentiatiemogelijkheden 

Leermiddelen

De filmpjes kunnen bekeken worden via:

 • Digibord
 • Laptop of PC
 • Tablet
 • Smartphone


Inhoud

 • Als nieuwe leerstof: de leerling bekijkt het filmpje een of meerdere keren en oefent de nieuwe leerstof.
 • Als herhaling.

 • Drie- of viersporenbeleid: Iedere leering volgt het spoor naargelang zijn noden en kunnen.


Tempo

Afhankelijk van de klasgroep, bijvoorbeeld:

 • Sterke leerlingen kunnen het filmpje eenmaal bekijken en gaan daarna aan de slag.
 • Minder sterke leerlingen kunnen de filmpjes nogmaals bekijken met een zoekopdracht van de leerkracht, waarbij ze extra moeten letten op details uit de leerinhoud.
 • Zwakkere leerlingen kunnen het filmpje samen met de leerkracht en/of zorgleerkracht bekijken, waarbij er gepauzeerd kan worden om meer uitleg te geven.


Werkvormen

 • Klassikaal: als inleiding, herhaling of als hulp bij de kern.
 • Hoekenwerk: bijvoorbeeld: de filmpjes van de afgelopen week herhalen.
 • Contractwerk: individueel met PC of tablet.
 • Groeps- en partnerwerk: leerlingen bekijken het filmpje, bespreken de inhoud met elkaar en maken vervolgens oefeningen.
 • Peer-tutoring: een sterke leerling legt het filmpje nog eens uit aan een minder sterke leerling.
 • Samen met de klasleerkracht en/of de zorgleerkracht.
 • Individueel: gepersonaliseerd onderwijs


Begeleiding

Afhankelijk van de klasgroep, bijvoorbeeld:

 • Complementaire co-teaching: de leerkracht geeft les samen met de presentator uit het filmpje. De leerkracht kan het filmpje stopzetten en de leerinhoud verduidelijken of aanvullen. Het filmpje kan ook teruggespoeld of gepauzeerd worden, zodat minder sterke leerlingen langer kunnen nadenken.
 • Flipped learning: samen of apart de leerstof voor de week erna op voorhand bekijken.
 • Preteaching: sommige leerlingen op voorhand het filmpje al laten bekijken zodat ze de leerstof al eens gehoord hebben, voordat het aangeleerd wordt in de klas.
 • Werken met grote en kleine groepen.

Ook wanneer een leerling ziek is geweest, kan die de filmpjes bekijken van de gemiste leerstof. Zo kan hij/zij gemakkelijker terug volgen.

Bevordert het zelfstandig leren

 • De ‘leer’-kracht wordt ‘motiveer’-kracht en kan de leerlingen met behulp van Xnapda coachen tot zelfsturing.
 • De leerlingen kunnen er alleen mee aan de slag.
 • Ze kunnen zelf beslissen om het filmpje nog eens te bekijken en/of te pauzeren vooraleer ze beslissen dat ze het begrijpen. Zo wordt er ook gedaan aan ‘leren leren’.


Ook voor thuisgebruik

 • Naast een schoolabonnement kan er ook een persoonlijk abonnement gekocht worden.
 • Dit kan bijvoorbeeld dienen om de leerstof van een schooljaar mee te volgen, als voorbereiding op een nieuw leerjaar in de grote vakantie of het kan ook handig zijn in geval van langdurige ziekte, enzovoort.
 • Ook logopedisten, zorgleerkrachten, leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs en vele anderen hebben baat bij een individueel abonnement.
 • Opgelet: dit is een abonnement voor filmpjes van één leerjaar, zonder de extra’s die leerkrachten krijgen, wanneer hun school een schoolabonnement heeft.
 • Meer info: Ontdek onze prijzen.


Eindtermen

 • De filmpjes dragen bij tot het vlotter bereiken van de eindtermen. Uiteraard worden de eindtermen niet zomaar bereikt door alleen de filmpjes te bekijken, maar Xnapda biedt een handige ondersteuning.
 • Er wordt telkens één lesonderwerp aangebracht per filmpje.
 • Bij ieder filmpje staan ook de bijhorende, concrete hoofdlesdoelen.
 • Leerkrachten worden hiermee enorm geholpen, omdat ze via de filmpjes een extra leerkracht in de klas hebben om de leerstof aan te leren.
 • Ook de leerlingen zullen dankbaar zijn, aangezien ze de leerstof op een vlottere manier kunnen verwerken.


Xnapda-move

 • De ‘Xnapda-move’ is een X-beweging die je blij gezind met je armen maakt wanneer je iets begrepen hebt. Deze zorgt voor een rode draad doorheen alle lessen, aangezien de presentatoren deze move in ieder filmpje uitvoeren.
 • Dit is leuk om te doen en de leerlingen krijgen een trots gevoel wanneer ze deze beweging kunnen maken.
 • Maar er zit nog meer achter.... Wanneer een leerkracht vraagt of een leerling de les begrijpt, dan zegt die soms gewoon ‘ja’ om geen gezichtsverlies te lijden bij zijn klasgenoten. Dankzij de X-beweging kan de leerkracht het gewoon één-op-één in stilte aan de leerling vragen, zonder dat een andere leerling het door heeft. Dit is goed voor het zelfvertrouwen van de leerling.