Wat zijn de voordelen van Xnapda in de klas?

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Wat zijn de voordelen van Xnapda in de klas?

Xnapda in de klas
23/05/2020

Xnapda is een website met educatieve filmpjes voor het lager onderwijs voor gebruik in de klas, maar je kan vanaf september ook als extra optie filmpjes als huiswerk aan de leerlingen geven.
 

Er zijn 3 soorten filmpjes:

1) instructiefilmpjes: 10 toffe presentatoren leggen de leerstof duidelijk uit én op een leuke manier in de vorm van een verhaaltje. 
2) automatisatiefilmpjes: via bewegend leren op muziek wordt de leerstof ingeoefend (maaltafels, getalbeelden, splitsen, deeltafels, Frans, kloklezen, …)
3) Funzone-filmpjes: bewegingstussendoortjes, moppen, raadsels, uitbeelden, …
 

Er zijn heel wat voordelen aan het gebruik van Xnapda in de klas:
- zelfstandig leren
- tijdbesparend voor de leerkracht
- afwisseling en variatie
- verhoging van de leermotivatie
- snellere resultaten
- breed inzetbaar: brede waaier aan differentiatiemogelijkheden
 

Hoe kan je met Xnapda gedifferentieerd werken in de klas?
- Klassikaal aan het smartboard: als inleiding, kern of herhaling.
- In groepjes of individueel via tablets, laptops, chromebooks, computer, smartphone, ...
- Via drie- of viersporenwerking.
- Sterke leerlingen kijken individueel en gaan meteen aan de slag, minder sterke leerlingen kijken nog een tweede keer individueel of krijgen hulp van medeleerling, lkr. of zorglkr.
- Tablet achteraan in de klas: lln. kunnen bij de verwerking in het werkboek achteraan een filmpje bekijken, wanneer het niet meer duidelijk is en de lkr. even met een andere ll. bezig is.
- Lln. leggen het zelf nog eens uit aan elkaar en testen a.h.v. vragen of het begrepen is.
- Apart met de zorgleerkracht.
- De lln. van het 5de leerjaar bijv. gaan met tablets naar de leerlingen van het 3de leerjaar en leggen via een filmpje een lesonderwerp van het 3de aan hen uit.
- Tijdens contractwerk: zelfstandig leren m.b.v. een filmpje
- Tijdens hoekenwerk: de leerstof van de afgelopen week herhalen door in een hoek één of twee filmpjes te laten bekijken.
- Een leerling speelt zelf leerkracht, toont een filmpje aan het smartboard aan de rest van de klas en bedenkt op voorhand gerichte vragen om na het filmpje aan hen te stellen om te testen of ze het begrepen hebben.
- Flipped learning: thuis een filmpje laten bekijken om de dag erna verder te kunnen bouwen op deze leerstof.
- Of eigen invulling van de leerkracht uiteraard...

Voorbeelden:
In dit filmpje vertellen leerkrachten hoe zij in de klas gedifferentieerd werken met Xnapda: klik hier!
Hier vertellen leerlingen in een filmpje hoe zij in de klas werken met Xnapda: klik hier!


Nog vragen? Contacteer Xnapda: www.xnapda.be/contact