Schoolabonnement All-in

ALL-IN-schoolabonnement


Hey! Abonneer je hier voor het ALL-IN-schoolabonnement. Dit is een abonnement (12 maamdem) met leerkrachtaccounts, m.a.w. elke klasleerkracht krijgt een leerkrachtaccount. Ook voor zorgleerkrachten kunnen leerkrachtaccounts aangemaakt worden. Een leerkrachtaccount heeft hier toegang tot alle leerjaren van Xnapda en via deze account kan een leerkracht Xnapda-filmpjes voor één of meerdere leerlingen van zijn/haar klas klaarzetten voor zowel tijdens de lesuren in de klas als na de lesuren thuis. Elke leerling krijgt dan een eigen inlog.

Zoek je school en voer ook de facturatiegegevens in, indien deze zouden verschillen van het schooladres.

Belangrijk: vul ook het e-mailadres in van de Xnapda-beheerder van je school. Deze persoonkrijgt een beheerderslink toegemaild, waarmee die het ALL-IN-schoolabonnement in orde kan brengen voor je school.

Xnapda-beheerder van je school
School
Dit was het totaal aantal leerlingen van je lagere school in feb 2020. Pas het aantal aan naar het juiste huidige totaal aantal leerlingen van je lagere school, waarvoor je bestelt. Een ALL-IN-schoolabonnement kan enkel besteld worden voor de ganse lagere school. Elke leerling krijgt een eigen inlog. Voor nieuwe leerlingen kan je achteraf nog bijbestellen.
Indien je huidige aantal leerlingen teveel verschilt met het aantal hierboven en je dus het juiste aantal niet kan invullen, contacteer ons via de contactpagina of via info@xnapda.be.
Betaling
In geval van betaling door een gemeente, stad, scholengemeenschap, scholengroep of ander overkoepelend stelsel/organisatie, moet het btw-of ondernemingsnummer ingevuld worden.
BTW- of ondernemingsnummer
Heb je een bestelbon van de gemeente, scholengemeenschap, …, upload deze dan hier en vul alle gegevens van de bestelbon in bij ‘Belangrijke extra informatie voor op de factuur’ (bijv. bestelbonnummer, levering aan, …).
Upload vereisten
Aanduiding van verplicht veld