Schoolabonnement

BASIS-schoolabonnement

Hey! Abonneer je hier voor het BASIS-schoolabonnement. Dit is een abonnement met zes leerjaaraccounts, dus één account per leerjaar (en niet per leerkracht of per klas,) voor een periode van 12 maanden. 

Vul hier de gegevens en facturatiegegevens van de school in, maar ook het e-mailadres van de Xnapda-beheerder van je school. Die krijgt een beheerderslink toegemaild, waarmee die het BASIS-schoolabonnement in orde kan brengen voor je school.

Xnapda-beheerder van je school
School
Huiswerktool
Ik bestel als school de extra optie om Xnapda-filmpjes als huiswerk voor buiten de lesuren te kunnen geven aan de leerlingen thuis (+ 50 euro). *
Betaling
In geval van betaling door een gemeente, stad, scholengemeenschap, scholengroep of ander overkoepelend stelsel/organisatie, moet het btw-of ondernemingsnummer ingevuld worden.
BTW- of ondernemingsnummer
Heb je een bestelbon van de gemeente, scholengemeenschap, …, upload deze dan hier en vul alle gegevens van de bestelbon in bij ‘Belangrijke extra informatie voor op de factuur’ (bijv. bestelbonnummer, levering aan, …).
Upload vereisten
Aanduiding van verplicht veld